Müş.Hiz. : 0542 519 06 73

GSM: 0542 519 06 73

E-Mail : info@enerjikimlikbelgeleri.com

Enerji Verimliliği Danışmanlığı

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa istinaden, binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması ve enerji tasarrufunun maksimum düzeyde tutularak israfının önlenmesi ve devamında enerji maliyetlerinin de ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin ve enerji kaynaklarının korunarak enerji verimliliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Yine Enerji verimliliği kanunu kapsamında bina sahiplerine, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, varsa yalıtımı ve yalıtım özellikleri, ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesini alma yükümlülüğü getirilmiştir. Enerji performansı yönetmeliğine göre bu belgenin 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için enerji kimlik belgesini ilgili belediyelere sunmaları zorunlu hale getirilmiştir.

2011 yılından önce yapı ruhsatı almış tüm binalar ise, 2019 yılı sonuna kadar tarihine kadar Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundadırlar. En basit tanımla kullandığımız beyaz eşyaların enerji tasarruf sınıfı gibi bütün binalarda hangi enerji tasarruf kriteri içinde yeralıyor ise bakanlıktan yetkili kuruluşumuz mühendislik çalışmalarımızın sonucu hazırlanan Enerji kimlik Belgelerini tedarik edebilmektedirler. Bu sınıflandırmalar A’dan, G’ye kadar yapılmakta olup A en verimli kriteri, G ise en düşük seviyeyi temsil etmektedir. Yeni yapılacak olan ya da yapım aşaması olan binalarda EKB sınıfı en az C seviyede olma şartı bulunmaktadır.

C sınıfında düşük olan yapılan ya da yapılacak binalara yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir. Yapı ruhsatı tarihi 2011 yılından daha önce olan binalarda ise bu seviye koşulu bulunmamaktadır.